خبر: وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود با موضوع فعالیت های تروریستی جهان که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران را در راس حامیان دولتی تروریسم قرار داد. براساس گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا، ایران به ارسال سلاح و پول برای گروه هایی مانند "حزب الله" و گروه های شیعه عراق از جمله "کتائب حزب الله" ادامه داده است. در این گزارش هر دو گروه، سازمان تروریستی خارجی معرفی شده اند


عکس مربوطه:

 نیرو های حشد العشبی-عملیات 15 شعبان

توضیح: تروریست‌!های شیعه "حشد الشعبی" در حال خدمت به زن و بچه‌ی مردم فلوجه، همان مردمی که شیعه‌ها را کشتند و داعش را به شهرشان راه دادند.


#دانشجو